[Underviserlogin]
   Forside  |  Om  |  Program 2019 2020  |  Tilmelding og betaling til hold  |  Nyheder  |  Galleri  |  Links  |  Datapolitik  |  Kontakt  |  

   

Datapolitik

Persondatapolitik i forhold til deltagere i Pensionist Idræt.
Denne persondatapolitik gælder for

Pensionist Idræt
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Pensionist Idræt indsamler og behandler personoplysninger om Pensionist Idræts medlemmer. Der indsamles udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, og der indsamles kun data i det omfang, der er tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til Pensionist Idræts formål og virke.

De indsamlede og behandlede personoplysninger bliver løbende kontrolleret og ajourført.


Hvilke oplysninger indsamles og behandles?
Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og mailadresse indsamles og behandles. I enkelte tilfælde kan Pensionist Idræt have behov for kendskab til en deltagers bankkontonummer. Umiddelbart efter brugen af bankkontonummeret slettes dette igen.


Hvornår sker der databehandling?
Indsamling, registrering og behandling af data sker ved oprettelse af deltagere, ved gennemførelse af køb i Pensionist Idræts webshop, ved opkrævning af kontingenter, ved den løbende dialog og korrespondance med deltagere.


Hvem deler vi oplysningerne med?
Pensionist Idræts databaser og hjemmeside hostes og vedligeholdes af eksterne leverandører.

Databaser:
Host Nordic
Baldersbuen 40
2640 Hedehusene

Hjemmeside og webshop:
Delta Design A/S
Grøftestykkerne 8
4700 NæstvedDatasikkerhed
Pensionist Idræt har regler og procedurer for datasikkerhed, således at de indsamlede data nyder beskyttelse mod tab, ændring eller misbrug.

Pensionist Idræts data er beskyttet bag firewall og af antivirus programmer. Disse systemer vil kunne opdage, rapportere, undersøge og dokumentere brud på sikkerheden.

Sker der er brud på sikkerhedens, vil Datatilsynet blive underrettet (anmeldelse) indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.


Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke
Indmeldelse i Pensionist Idræt betragtes som samtykke til, at Pensionist Idræt registrerer og behandler de for medlemskabets opretholdelse og virke nødvendige oplysninger. Den enkelte deltager kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.


Ret til at få adgang til sine personoplysninger
De, der har oplysninger registreret hos Pensionist Idræt, kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om den pågældende.


Ret til at få rettet eller slettet sine personoplysninger
De, der har oplysninger registreret hos Pensionist Idræt, kan til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af de pågældendes data.

Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er tilstede, vil de pågældende data blive slettet hos Pensionist Idræt. Sletningen vil dog ske under hensyntagen til bogføringslovens regler og pligter for opbevaring af regnskabsmateriale og bogføringsdata.


Klage og indsigelse
De, der har oplysninger registreret hos Pensionist Idræt, har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger til

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

Der er samtidig adgang til at gøre indsigelse mod Pensionist Idræts behandling af personoplysninger. Indsigelse kan ske på ikontor@pensionistidraet.dk. Er indsigelsen berettiget, vil Pensionist Idræt indrette sin behandling af de pågældende data i overensstemmelse hermed.